"Tudomásom van róla, hogy a kérdőív kitöltése során megadott személyes adatok kezelése a korábban általam aláírt ""Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok, személyazonosító okiratok megbízási szerződéshez kapcsolódó, jogszerű kezeléséhez"" c. nyilatkozatban foglaltak szerint történik."


Tisztelt Vizsgázó!

Tájékoztatjuk, hogy a jutalék kifizetés egyik feltétele: beadáskor és a folyósításkor is érvényes vizsgával kell rendelkezni. A sikeres vizsga 80%-tól megfelelt és 1 évig érvényes.

A vizsga kitöltésére korlátlan idő áll rendelkezésükre, azonban 20 perc inaktivitás után a rendszer automatikusan kilép és törli az összes addig kitöltött információt.

1. Melyik kisvállalati számlacsomagot érdemes ajánlani egy kezdő, Kft. részére?

a) A la carte

b) Flexi Business

c) Fixpont

2. Kinek ajánljuk a Deviza Aktív számlacsomagot?

a) Kisebb árbevételű, minimális számlaforgalommal rendelkező cégek részére

b) Nagyobb árbevételű, import-export tevékenységet folytató, nagyobb deviza számlaforgalommal rendelkező cégek részére

3. Igaz vagy hamis? Árfolyamkockázattal minden ügylet esetében számolni kell. (KKV)

a) hamis

b) igaz

4. Milyen hitel típust ajánlasz egy kereskedő cégnek, akinek jelentős raktárkészletet kell tartani, a szállítója felé 8 napra kell fizetnie, de a vevői csak 30-45 napra fizetnek.

a) tartós forgóeszköz hitelt

b) folyószámalhitelt

c) törlesztéses rövid lejáratú forgóeszköz hitelt

5. Széchenyi Kártya MAX+ folyószámlahitelt igénylő ügyféllel szembeni feltétel, hogy

a) a tulajdonosai közvetlen vagy közvetett módon legalább 50 százalékban magánszemélyek legyenek

b) rendelkezzen Unicredit banknál vezetett folyószámlával

c) nem lehet Széchenyi kártyán kívül más Unicredit által kibocsátott betéti kártyája

6. Az UniCredit banknál egy számlának hány tulajdonosa lehet?

a) három

b) kettő

c) egy

7. Diákszámlára jogosult, mindenki aki

a) hoz Diákhitel igénylésről nyomtatványt, hoz iskolalátogatási igazolást, a számlanyitáshoz szülői hozzájárulást, valamint munkáltatói igazolást.

b) hoz munkáltatói igazolást.

c) 14-26 éves kor közötti fiatal.

8. Hol kérdezhető le az UniCredit hitelkártya egyenlege?

a) Megkérdezi a tanácsadót az ügyfél.

b) UniCredit ATM-en, Telefonbankon keresztül a Call Center munkatársaitól, mBankingben, eBankingben.

c) IBIS rendszeren.

9. Lakáscélú hitel esetén, amikor a folyósítás és a kifizetés egyben történik, vagyonbiztosítási kötvény vagy ajánlat szükséges?

a) kötvény/igazolás

b) ajánlat

c) Mindkettő elfogadható

10. Melyek tartoznak az önállóan nem elfogadható jövedelmek kategóriájába?

a) családi pótlék, cafeteria, saját tulajdonlású vállalkozás osztalékából levezett jövedelem

b) saját vállalkozás – KATA jövedelem, nem saját tulajdonlású munkáltatótól származó tiszteletdíj, árvaellátás

c) saját / vagy nem saját tulajdonlású munkáltatótól származó alkalmazotti munkabér, nem saját tulajdonlású megbízótól származó megbízási díj, nyugdíj

11. Kinek kell elkészítenie a számlaösszesítőt építési hitelek esetén?

a) a szomszédnak

b) a közvetítő partnernek

c) Az ügyfélnek kell elkészíteni a számlaösszesítőt

12. Milyen dokumentumokat kell benyújtani bérleti szerződésből származó jövedelem igazolásakor?

a) Bérleti szerződés, bankszámlakivonat, NAV jövedelemigazolás, NAV igazolás évére vonatkozó adóbevallás

b) Tulajdonlap, bérleti szerződés, bankszámlakivonat, VDR igazolás

c) Tulajdonlap, bérleti szerződés, bankszámlakivonat, NAV igazolás, NAV igazolás évére vonatkozó adóbevallás

13. Az alábbi jogcímen kapot nyugdíj ellátások közül melyik nem fogadható el igazolt jövedelemként?

a) átmeneti bányászjáradék

b) rehabilitációs járadék

c) rokkantsági járadék

14. Milyen esetben nem fogadható be az ügyfél személyi kölcsön terméke?

a) Amennyiben az ügyfél 6 hónapon belül felvett jelzáloghitel ternéke van bankunknál

b) Amennyiben folyamatban lévő vásárlási vagy építési jelzáloghitel ügylete van az ügyfélnek, amely még nem került folyósításra (azaz az önerő igazoltan megfizetésre).

c) Amennyiben az ügyfélnek 6 hónapon belül felvett folyószámlahitel terméke van.

15. Fix Kamat személyi kölcsön esetében szükséges jövedelem érkeztetést kérni az ügyféltől hiteligényléskor?

a) Amennyiben ügyfél jövedelme meghaladja a 250.000 FT-ot.

b) Amennyiben ügyfél jövedelme meghaladja a 200.000 FT-ot.

c) Nem szükséges nyilatkoztatni

16. Amennyiben az ügyfél közmunka programban van foglalkoztatva, milyen feltételekkel számolhatunk a jövedelmével?

a) Ha a munkáltatói igazolást és szándéknyilatkoztatot küld, akkor elfogadható

b) Nem fogadható el jövedelemként

c) Normál folyamat szerint kezelem

17. Fix Kamat személyi kölcsön esetén, 3.000.000 Ft igényelt hitelösszeg felett amennyiben az ügyfélnek van élettársa vagy házastársa, kötelező bevonni, mint adóstárs?

a) Igen, minden esetben.

b) Nem

c) Csak akkor, ha a jövedelmi helyzete megkívánja.

18. Pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény esetén:

a) fokozottabban kell ellenőrizni az eljáró személy okmányait és a kijelölt személy részére az erre szolgáló formanyomtatványon bejelentést kell tenni.

b) az ügyfelet (meghatalmazottat, rendelkezésre jogosultat, képviselőt) értékhatárra való tekintet nélkül azonosítani kell (amennyiben ez korábban nem történt meg) és a kijelölt személy részére az erre szolgáló formanyomtatványon bejelentést kell tenni.

19. Az alábbiak közül a pénzmosási ügyfél-átvilágítás során mely ügyfeleknek kell nyilatkozniuk a tényleges tulajdonosukról?

a) Valamennyi ügyfélnek (jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, természetes személynek).

b) Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfeleknek.

20. Amennyiben a pénzmosási szempontból átvilágítandó személy személyi azonosító okmánya sérült:

a) a sérülést nem kell figyelembe venni

b) részére számla nem nyitható

c) a hatályos jogszabályok szerint érvénytelennek minősül és kell kérni tőle másik olyan okmányt, amely a személyazonosság igazolására elfogadható (pl. magyar állampolgár esetén érvényes, magyar hatóság által kiállított útlevél, vagy magyar hatóság által kiállított kártya formátumú vezetői engedély)

21. Pénzmosás:

a) készpénzes és készpénz nélküli tranzakciókon keresztül is megvalósítható.

b) kizárólag készpénzes tranzakciókon (ki- és befizetések) keresztül történhet.

22. Meddig kell a tudomásomra jutott banktitkot és üzleti titkot megtartani?

a) aki üzleti vagy banktitok birtokába jut, köteles azt időbeli korlátozás nélkül megtartani

b) aki üzleti vagy banktitok birtokába jut, köteles azt addig megtartani, amíg szerződése köti őt a Bankhoz

c) aki üzleti vagy banktitok birtokába jut, addig köteles megtartani, amíg azt feladatkörén belül fel nem tudja használni

23. Kik igényelhetnek babaváró kölcsönt?

a) Házaspárok vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élők, amennyiben mindketten Magyar állapolgárok

b) Csak házaspárok

c) Csak házaspárok, ahol a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 35. életévét

24. Babaváró kölcsön esetén a kamattámogatás feltétele?

a) A támogatott személyek a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül teljesítik a gyermekvállalást

b) Ha már van meglévő gyermek, akkor nincsen feltétele a kamattámogatásnak

c) Legalább 12 hete házasok a kölcsönigénylők

25. Milyen célra vehető igénybe a babaváró hitel?

a) Csak lakáscélra, de beleérte a lakáscélú hitelkiváltást is

b) Lakáscélra

c) Szabadfelhasználás és hitelkiváltás

26. Amenniyben megszűnik a kamattámogatás:

a) az addig igénybevett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben vissza kell fizetni a kincstárnak

b) az addig igénybevett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 180 napon belül egy összegben vissza kell fizetni a kincstárnak

c) az addig igénybevett kamattámogatást nem kell visszafizetni

27. Amenniyben hitelkiváltás is célja a babaváró kölcsönnek:

a) nem lehet hitelkiváltás a babaváró kölcsön hitelcélja

b) a hitelkiváltáson felüli kölcsön összege szabadon felhasználható összegként kerül kifizetésre az ügyfél részére, a hitelkiváltás bank felé történő igazolását követően

c) a kölcsön összege szabadon felhasználható összegként kerül kifizetésre az ügyfél részére, de a továbbiakban ő gondoskodik a hitelkiváltásról és annak bank felé történő igazolásáról

28. CSOK Plusz hitelnél mekkora a max hitelösszeg?

a) 1 millió vagy 3 millió vagy 5 millió forint

b) 10 millió vagy 20 millió vagy 30 millió forint

c) 15 millió vagy 30 millió vagy 50 millió forint

29. CSOK Plusz hitelnél mennyi a minimális futamidő?

a) 12 hó

b) 120 hó

c) 60 hó

30. CSOK Plusz hitelnél mennyi fizetendő kamat maximuma?

a) 1%

b) 3%

c) 6%

31. CSOK Plusz hitelnél mennyi a minimális életkor?

a) 18 év

b) 21év

c) 41év

32. CSOK Plusz hitelnél mekkora a gyermekvállalási támogatás másodikként született gyermek után?

a) 1 millió forint

b) 3 millió forint

c) 10 millió forint

33. Milyen dokumentumok átadása kötelező jelzáloghitel után érdeklődő ügyfél esetén?

a) Mindkét állítás igaz.

b) Általános jelzáloghitel tájékoztató.

c) Túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztató.

34. Minősített Fogysztóbarát Hitelek esetén mikor kell átadni az ügyfélnek a Kötelező Ajánlatot?

a) Befogadáskor, illetve a szerződéstervezettel együtt szükséges átadni az ügyfélnek a Kötelező Ajánlatot, ha abban változás történt a befogadáshoz képest

b) Nem szükséges átadni az ügyfélnek Kötelező Ajánlatot hiszen a Személyre szoló tájékoztatóban a hitelre vonatkozó minden lényeges információ szerepel.

c) A Kötelező Ajánlatot kizárólag befogadáskor szükséges átadni az ügyfélnek.

35. Hány napig érvényes az Minősített Fogysztóbarát Hitelek Kötelező Ajánlata?

a) Az MFL Kötelező Ajánlatnak nincs lejárati ideje, az ügyfél bármikor leszerződhet a benne szereplő feltételekkel

b) Az MFL Kötelező Ajánlat az ajánlat kiállítását követő 90 napig érvényes.

c) Az MFL Kötelező Ajánlat az ajánlat kiadásától számított 90 napig érvényes. Kivétel, ha a szerződéstervezet korábban kiadásra kerül.

36. Milyen díjtételt kell beleszámolni a THM-be a felsoroltak közül?

a) Közjegyzői díj.

b) 1 db tulajdoni lap, a jelzálogjog bejegyzés díját, számlavezetési díj

c) Lakáshitel esetén az adásvételi szerződés ügyvédi költsége.

37. Mihez és milyen formában kell hozzájárulni a hitel szereplőinek a hiteligényléskor a KHR kapcsán?

a) Semmihez, mert a KHR-ről kapnak tájékoztatást. Ezt követően a hitel szereplőinek teljes hiteladatai lekérdezhetők a KHR-ből.

b) A hitel szereplőinek a teljes hiteljelentés KHR-ből történő lekérdezéséhez kell hozzájárulni. Ezt a hozzájárulást írásban kell megtennie minden szereplőnek a kölcsönigénylő nyomtatványon.

c) Az adós és az adóstárs hozzájárulása kell egy külön nyilatkozaton ahhoz, hogy a KHR-ből a pozitív hiteladatait lekérdezhessük.

38. Választható kamatperiódus Stabil Kamat hitel igénylésekor?

a) nem választható, a kamat teljes futamidőre rögzített

b) igen: 1,3,5,10 év

c) igen: 1, 5 év

39. Milyen célra igényelhető Stabil Kamat hitel?

a) kizárólag lakásvásárlásra

b) kizárólag hitelkiváltásra

c) lakásvásárlásra, -építésre, -felújításra, hitelkiváltásra, szabad felhasználásra

Főügynök neve:
Alügynök/alkalmazott kódja:
Alügynök cégnév (EV,Bt,Kft):
Alügynök/alkalmazott személynév:
A vizsga érvényessége attól a naptól számítandó, amikor a főügynök lejelentése alapján a bank alügynöki kódot generál.
Amennyiben Ön már rendelkezik alügynöki kóddal, a vizsga érvényességi ideje a kitöltéssel megegyező hónap utolsó naptári napjától lesz érvényes.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a fenti alügynöki kód nélkül jutalékra nem számíthatok.

A vonatkozó banki adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-54859/2012.


Név: *
Email: *
Telefon: *

Kód:
*