A DEVIZAKÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSI ÁRFOLYAMÁNAK RÖGZÍTÉSÉRŐL

A 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolással érintett  deviza alapú fogyasztói jelzálogkölcsön szerződések kötelező forintosításáról szóló 2014. évi LXXVII. törvény alapján 2015. február 1. napjától ezen hitelekhez kapcsolódóan árfolyamrögzítés nem igényelhető, és gyűjtőszámlahitel a már megkötött gyűjtőszámlahitel-szerződések alapján sem folyósítható, abban az esetben sem, ha az ügyfél forintosítás mellőzésére irányuló kérelme alapján deviza alapú jelzálogkölcsön szerződésének forintra váltására nem kerül sor.

A kormány és a bankszövetség 2011 decemberében megállapodást kötött annak érdekében, hogy további eszközökkel segítse a nehéz anyagi helyzetbe került deviza-jelzáloghiteleseket.

A megállapodás egyik, jelenleg is igényelhető része az önkéntesen választható rögzített törlesztési árfolyam és a közszférában dolgozók számára a gyűjtőszámlahitelhez kapcsolódó állami kamattámogatás. Ezeket az alábbi jogszabályok szabályozzák:

  • devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló, többször módosított 2011. évi LXXV. törvény („Törvény”)
  • a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés esetén az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékéről szóló 163/2011. (VIII.22.) számú kormányrendelet, („Rendelet”),
  • a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III.30.) Korm. rendelet („Támogatási Rendelet”).

A Törvény 2013. november 9-i hatállyal módosult, aminek eredményeként az igénybevétel feltételeinek jelentős csökkentésével az ügyfelek korábbinál jóval szélesebb körében elérhetővé tette a rögzített törlesztési árfolyamot.

A rögzített törlesztési árfolyam svájci frank esetén 180 forint/svájci frank, euró esetén pedig 250 forint/euró. A rögzített árfolyamon történő törlesztés időszaka alatt devizaalapú jelzáloghitelét Ön ezen az árfolyamon törleszti. A rögzített árfolyam és a tényleges árfolyam közötti – maximum a legmagasabb árfolyamig terjedő – különbség megfizetése részben Ön által, részben pedig a Magyar Állam és a bank szerepvállalásával történik az alábbiak szerint:

  • A törlesztőrészleten belül a tőkerészre vonatkozóan a rögzített árfolyam és a tényleges árfolyam közötti – maximum a legmagasabb árfolyamig terjedő – különbségre a bank úgynevezett gyűjtőszámlahitelt folyósít az Ön számára, mely hitelkeretre külön szerződést szükséges kötnie a bankkal. A gyűjtőszámlahitel egy kamatozó forinthitel, melyet a rögzített árfolyam alkalmazási időszakát követően a kamataival együtt (és az eredeti devizakölcsönének törlesztésével párhuzamosan) egyenlő (annuitásos) részletekben kell visszafizetnie.
  • A törlesztőrészleten belül a kamat (a késedelmi kamat kivételével) és a kezelési költség összegének a rögzített és a tényleges árfolyam közötti – maximum a legmagasabb árfolyamig terjedő – különbségét 50–50 százalékban a Magyar Állam és a bank fizeti Ön helyett.


A legmagasabb árfolyam svájci frank esetén 270 forint/svájci frank, euró esetén pedig 340 forint/euró. A legmagasabb árfolyam feletti törlesztési kötelezettséget a Magyar Állam teljes mértékben átvállalja Öntől.


A Törvény alapján a bank a gyűjtőszámlahitelre kamatot számol fel. Ennek mértéke a rögzített árfolyamon törlesztés időszaka alatt a felszámításakor érvényes 3 havi BUBOR mértékével egyező, és három hónapon keresztül változatlan. A 3 havi BUBOR mindenkor aktuális mértékét Ön is megtekintheti a honlapunkon. Ha közszférában dolgozóként Ön jogosult kamattámogatásra, akkor a bank a kamattámogatás mértékével csökkentett kamatot számolja fel. A kamattámogatás mértéke nem haladhatja meg az ügyleti kamatot.

A rögzített árfolyamon történő törlesztés időszakát követően a bank a gyűjtőszámlahitelre az Ön devizaalapú hitelével egyező célú forinthitel aktuális piaci kamatát számíthatja fel. A hitelbírálat során, valamint az Ön szerződésszerű teljesítése esetén az ügyleti kamaton kívül egyéb járulék és díj jogcímén Önt fizetési kötelezettség nem terheli. A közjegyzői okirat elkészítésének díját a bank fizeti Ön helyett.

A közszférában dolgozók a Törvényben és a Támogatási Rendeletben foglalt feltételek fennállása és gyűjtőszámlahitelre vonatkozó szerződés megkötése esetén kamattámogatásban részesülhetnek, amely a gyűjtőszámlahitelre felszámított ügyleti kamat mértékét csökkenti, így kisebb lesz a rögzített árfolyam alkalmazási időszakát követően visszafizetendő összeg.

 

Tekintettel arra, hogy az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény alapján a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka 2015. február 1. napjával megszűnt, ezért kamattámogatás sem igényelhető illetve vehető igénybe 2015. február 1-jétől.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján  tájékoztatót, devizahitel-adósoknak szóló felügyeleti „kisokost” és az árfolyamgáttal kapcsolatos kérdés-válasz gyűjteményt tett közzé a fizetési nehézségekkel küzdő devizaalapú jelzáloghitelesek részére.
A tájékoztató röviden összefoglalja az ügyfelek jogszabályban előírt adósságkönnyítő lehetőségeit, a hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások által kialakított piaci adósságrendező programok fő jellemzőit, továbbá bemutatja a devizakölcsönökre vonatkozó törlesztési árfolyam rögzítésének ismérveit, az otthonteremtési kamattámogatást, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET) által nyújtott lehetőséget és az átlátható árazást.

MNB ismertetők, kiadványok:

További dokumentumok:

A rögzített törlesztési árfolyam igénybevételének és következményeinek megismeréséhez, kérjük, olvassa el és tanulmányozza az alábbi linkeken elérhető ügyfél-tájékoztatókat és a kapcsolódó információkat:

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy ha lakáscélú jelzáloghitele törlesztésével minimum 90 napos késedelemben van, akkor – jogszabályi rendelkezés alapján – Önnek lehetősége van a hitel futamidejének díjmentes meghosszabbítására, feltéve, hogy erre az elmúlt öt évben még nem került sor.

Egyúttal szeretnénk külön kiemelni, hogy az UniCredit Bank által kidolgozott Hitelkönnyítő csomaggal, amellyel személyre szóló megoldásokat kínálunk átmeneti fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleink számára, továbbra is a rendelkezésére állunk. Erről bővebben a Hitelkönnyítő csomagról szóló tájékoztatásunkban olvashat.

Annak érdekében, hogy deviza-jelzáloghitelével kapcsolatos törlesztési gondjai megoldására felelős döntést hozhasson, kérjük, az említett adósságrendező, adósságkönnyítő lehetőségekről minél szélesebb körben tájékozódjon.

Kérjük, kerülje el, hogy hiteltörlesztésében fizetési hátraléka halmozódjon fel. Gondjával rögtön forduljon szakértő kollégáinkhoz, hogy együtt kereshessünk megoldást arra, hogy a lakóingatlanuk tulajdonjoga megkérdőjelezhetetlen maradjon. Bankunk az átmeneti és a hosszú távú megoldásokra is rendelkezik konstrukciókkal, akár árfolyam-emelkedésből, akár jövedelemcsökkenésből származnak a nehézségek.

Ha további információkat szeretne megtudni az Ön személyre szóló hitelkönnyítő lehetőségéről vagy a rögzített törlesztési árfolyam igénybevételéről kérjük, forduljon kollégáinkhoz bankfiókjainkban vagy hívja a 06/40/50-40-50-es számon telefonos ügyfélszolgálatunkat, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Telefonos ügyfélszolgálat
+36 1 325-3200